หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ อะไร


ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program) ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) และ ภาษาระดับสูง (High Level Language)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น